Emiliza Rosario Cristobal

“Ang CARD Bank, Inc. nagpapa-followup sa standing ng mga members at nagsurvey pa kung paano kami mabibigyan ng mas magandang serbisyo.”