Laida Lee A. Mendoza

“Nakakatuwa ang “machine” ng CARD Bank, Inc., hindi nangangain ng ATM Card, hindi nakakapag-alalang gamitin at napakadali lang ng proseso.”