Client Testimonials

Emiliza Rosario Cristobal

“Ang CARD Bank, Inc. nagpapa-followup sa standing ng mga members at nagsurvey pa kung paano kami mabibigyan ng mas magandang serbisyo.”
Emiliza Rosario Cristobal – Las Piñas Branch

Virginia Panganiban

“Napapasipag ako magdeposit kasi may collector at nakakatipid din ako ng Php 20 sa pamasahe na dapat gagastusin ko pa pagpunta ng bangko. Ito rin ay napakalaking bagay para sakin.”
Virginia Panganiban – Tiaong Branch

Lady Lee Mendoza

“Nakakatuwa ang “machine” ng CARD Bank, Inc., hindi nangangain ng ATM Card, hindi nakakapag-alalang gamitin at napakadali lang ng proseso.”
Laida Lee A. Mendoza – Calapan Branch